1

Iva

News Discuss 
بالاترین آزمون های جداگانه برای حالت های دیداری و شنیداری انجام می شود. در نسخه تصویری ، T.O.V.A. از اشکال هندسی استفاده می کند تا سطح زبان و سطح خواندن نقشی در امتیازدهی نداشته باشد. T.O.V.A. دارای دو بخش است ، شبیه به بخشهای کم و زیاد تقاضا که در https://behtv.blog.ir/1400/07/30/%D8%AA%D8%B3%D8%AA-IVA

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story