1

Considerations To Know About بهترین روانشناس

News Discuss 
در کتاب در جستجوی معنا دو مفهوم کلی توسط نویسنده بیان می‌شود. اول اینکه انسان باید در هر کار سختی که با آن رو به رو می‌شود معنایی بیاید. در واقع نویسنده می‌گوید که انسان برای زنده ماندن باید حتما دلیل داشته باشد. روانپزشک مانند متخصصان دیگر باید دوره های http://atromarket.ir/1401/05/14/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story