1

Bupropion

News Discuss 
بوپروپیون با این حال ، بروز قابل توجهی از حملات صرعی در دوز مصرفی توصیه شده در سال 1986 باعث ترک دارو شد. متعاقباً مشخص شد که خطر تشنج به دوز بسیار وابسته است و بوپروپیون در سال 1989 با حداکثر دوز توصیه شده روزانه به بازار عرضه شد. قرص https://life999.blog.ir/1400/07/21/bupropion

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story