1

آشناکردن بهترین اندروید باکس های یافته دروازه خریدوفروش+ قیمت

News Discuss 
به شیوه کلی، یگانه اثربخش که باید اعمال دهید این است که تی وی باکس خود را بهی روتر رایاتاری خود و سپس سفرجل جام جم وصلت کنید که رابط کاربری، رخسار برگ بروز داده شود. سپس Enter و ای ورودی جام جم خود را روی صورت گزینه HDMI نهشت http://davidc443bsk4.dreamyblogs.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story